Notář Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA

Vzdělání:

2002 - 2007

Právnická fakulta ZČU Plzeň - titul Mgr.

2008 - 2011

Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze - titul MBA

Zahraniční studium, stáže:

2006

Program ERASMUS - stipendium na Hospodářské fakultě TU Chemnitz - SRN

2014

Multilaterální hospitační program Spolkové notářské komory (BNotK) a Německé nadace pro mezinárodní právní spolupráci (IRZ-Stiftung) - Konigswinter - SRN

2014

Notar Bertram Ullrich Henn, Notar in Grossenhain - SRN - stáž v kanceláři notáře

2016

Světová škola notářství Řím (5th World Notariat University) - Itálie
10

Let praxe
a

Aktivních zkušeností v právu

Praktické zkušenosti s právem začal získávat notář Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA, již při svých vysokoškolských studiích, kdy působil jako praktikant v advokátní kanceláři Narcise Tomáška, advokáta v Děčíně, a  později jako praktikant v renomované advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Císaře, advokáta v Ústí nad Labem. Po absolvování právnické fakulty pokračoval notář  Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA v této advokátní kanceláři jako advokátní koncipient, ve které se po úspěšném složení advokátních zkoušek stal v roce 2011 společníkem. Začátkem roku 2013 zvítězil Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA  v konkursu na obsazení notářského úřadu v Děčíně, ve kterém od 1. dubna 2013 působí na pozici notáře. Díky předchozí praxi v advokacii a získání široké právní praxe tak může notář Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA, poskytnout svým klientům komplexní právní pohled a řešení jejich problémů.